Belangrijke informatie

Deze is een disclaimer die behoort bij de website CountryFlavour.

Privacy verklaring
Deze website is te bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van je nodig hebben om bijvoorbeeld de mogelijkheid te geven op berichten te reageren. Verzamelde gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Juridische informatie
Country Flavour betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Auteursrecht
Het auteursrecht op deze website berust bij Country Flavour of bij derden waarvan beeld- en tekstmateriaal tot de rechtmatige (merk)eigenaar behoren. Voor onterechte publicatie op deze site welke niet onder mijn intellectueel eigendom valt, kunt u contact opnemen met info@countryflavour.nl